Alto da Cruz do Castro

A volta aos castros

A crise do século III

A forte crise que fixo abalar todo o Imperio romano provocou importantes mudanzas. No noroeste propiciou unha reocupación dos castros que foran abandonados. As murallas que aínda seguían en pé proporcionaban defensa nun período de inestabilidade.