Castrolandín

A sociedade labrega

O traballo da terra

A súa localización xeográfica e o material arqueolóxico recuperado nas escavacións, como as vasillas de almacenaxe, as ferramentas agrícolas de ferro ou as sementes e grans carbonizados, permítennos afirmar que durante a Idade do Ferro os seus habitantes se dedicaban principalmente á agricultura.