Castro de Toiriz

Lendas populares

O imaxinario popular galego

O castro non foi escavado, pero posúe un valor patrimonial intanxible moi importante O castro é protagonista de numerosas lendas que dotan o lugar dun misticismo especial. É un espazo para achegarnos ao «mundo dos mouros e as mouras» e coñecer o imaxinario popular galego. A parte superior do castro é coñecida como «Eira dos Mouros», xa que alí se aparece todas as noites unha moura ou muller fermosa cunha tenda, e ao que por alí pasa lle pregunta que quere da tenda. En ocasións adopta a forma de serpe e é quen a trocar todo o castro en ouro.