Obxectos de Trazas

Os traballos arqueolóxicos permitíronnos coñecer obxectos que fabricaron e utilizaron os nosos antepasados. Son obxectos que serviron para múltiples funcións; todos nos descobren aspectos fundamentais dos homes e mulleres que habitaron estas terras. Que e como comían, como se vestían, como loitaban, como se distinguían socialmente, en que crían…

null Galeria Multimedia - Objetos de Trazas

Obxectos de Trazas

<p><span>Núm: </span>1</p><p><span>Obxecto: </span>Xerra</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos V-I a.n.e.</p><p><span>Descripción: </span>Parte superior dun recipiente tipo xerra realizado á man. Decoración impresa consistente en “S” tendidas alternando con tres liñas incisas horizontais.
</p><p><span>Material: </span>Cerámica</p><p><span>Tipoloxía: </span>Recipiente</p> <p><span>Núm: </span>10</p><p><span>Obxecto: </span>Coitelo</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos VIII-VIN a.n.e.</p><p><span>Descripción: </span>Coitelo afalcatado. Presenta fío curvo por un dos seus lados. Non conserva a empuñadura, seguramente realizada en óso ou hasta. 
</p><p><span>Material: </span>Metal/Ferro</p><p><span>Tipoloxía: </span>Armas</p> <p><span>Núm: </span>11</p><p><span>Obxecto: </span>Pota</p><p><span>Cronoloxia: </span>Século II a.n.e.</p><p><span>Descripción: </span>Recipiente de cociña realizado á man con restos de feluxe debido á súa exposición ao lume.</p><p><span>Material: </span>Cerámica</p><p><span>Tipoloxía: </span>Recipiente</p> <p><span>Núm: </span>12</p><p><span>Obxecto: </span>Pedra de toque</p><p><span>Cronoloxia: </span>Idade do Ferro II (400-60 a.n.e.)</p><p><span>Descripción: </span>Peza realizada sobre un canto de lutita. O seu uso está vencellado á manipulación e transformación de metais preciosos como o ouro ou a prata.
Foto: COV
</p><p><span>Material: </span>Pedra</p><p><span>Tipoloxía: </span>Ferramenta</p> <p><span>Núm: </span>13</p><p><span>Obxecto: </span>Arracada</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos II-I a.n.e.</p><p><span>Descripción: </span>ro de extremos rectos lixeiramente apuntados formado por catro fíos de sección circular soldados entre si e colocados en disposición concéntrica. Presenta un apéndice triangular.
Foto: OGV-XLA (Incipit, CSIC)
</p><p><span>Material: </span>Metal/Ouro</p><p><span>Tipoloxía: </span>Adorno persoal</p> <p><span>Núm: </span>14</p><p><span>Obxecto: </span>Torta de fundición</p><p><span>Cronoloxia: </span>Século I</p><p><span>Descripción: </span>Torta de ouro procedente do proceso de fundición deste metal para fabricar diferentes obxectos.

</p><p><span>Material: </span>Metal/ouro</p><p><span>Tipoloxía: </span>Metal</p> <p><span>Núm: </span>15</p><p><span>Obxecto: </span>Escultura antropomorfa</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos II-I a.n.e.</p><p><span>Descripción: </span>Representación esquemática dunha figura antropomorfa. Ten esbozados os ollos, nariz e boca. Interprétase como a figura esquemática dun guerreiro ou ídolo protector do poboado.
</p><p><span>Material: </span>Pedra</p><p><span>Tipoloxía: </span>Elemento simbólico</p> <p><span>Núm: </span>16</p><p><span>Obxecto: </span>Cunco</p><p><span>Cronoloxia: </span>Século IV a.n.e.</p><p><span>Descripción: </span>Cunco de fondo plano con decoración na cara exterior do fondo. A disposición da decoración e que non presente marcas de uso, xunto co contexto de aparición, fai pensar nun uso ritual e en que se trata dun cunco fundacional.
</p><p><span>Material: </span>Cerámica</p><p><span>Tipoloxía: </span>Recipiente</p> <p><span>Núm: </span>17</p><p><span>Obxecto: </span>Pedra de toque</p><p><span>Cronoloxia: </span>Idade do Ferro II (400-60 a.n.e.)</p><p><span>Descripción: </span>Peza realizada sobre un canto de lutita con estilizado corpo en forma de fouce ou media lúa. Presenta un orificio nun dos seus extremos para encaixar o engaste de suspensión. Conserva a argola metálica de suspensión, constituída por unha abrazadeira e un pasador, ambos os dous fundidos en bronce. O seu uso está vencellado á manipulación e transformación de metais preciosos como o ouro ou a prata.
</p><p><span>Material: </span>Pedra/Lutita, Metal/Bronce</p><p><span>Tipoloxía: </span>Ferramenta</p> <p><span>Núm: </span>18</p><p><span>Obxecto: </span>Caldeiro con remaches</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos IV-II a.n.e.</p><p><span>Descripción: </span>Caldeiro de grandes dimensións deformado intencionadamente dobrándoo varias veces sobre si mesmo a fin de que ocupase o mínimo espazo. É un atesouramento de alto valor económico. En orixe, esta peza tería unha forte carga simbólica, pois a súa tipoloxía relaciónaa coa celebración de banquetes rituais. 
</p><p><span>Material: </span>Metal/Bronce</p><p><span>Tipoloxía: </span>Elemento simbólico</p> <p><span>Núm: </span>19</p><p><span>Obxecto: </span>Dolium</p><p><span>Cronoloxia: </span>Século I a.n.e.</p><p><span>Descripción: </span>Recipiente de grandes dimensións para almacenar cereal, posiblemente. Presenta base plana e forma globular con catro pequenas asas situadas na parte alta do corpo.
</p><p><span>Material: </span>Cerámica</p><p><span>Tipoloxía: </span>Recipiente</p> <p><span>Núm: </span>2</p><p><span>Obxecto: </span>Machada de talón</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos VIII-V a.n.e.</p><p><span>Descripción: </span>Machada de talón con dúas argolas laterais. Conserva restos do chumbo nas argolas e rebarbas laterais do molde bivalvo en que foi realizada.</p><p><span>Material: </span>Metal/Aliaxe de cobre, estaño e chumbo</p><p><span>Tipoloxía: </span>Armas e ferramentas</p> <p><span>Núm: </span>20</p><p><span>Obxecto: </span>Cunco</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos I a.n.e.- I</p><p><span>Descripción: </span>Cunco con decoración millefiori, técnica que consistía en xuntar barriñas de vidro opaco de varias cores formando unha flor. As barriñas quentábanse, adheríanse á masa vítrea e cortábanse en finas seccións, creando unha decoración de floriñas de cores.
</p><p><span>Material: </span>Vidro</p><p><span>Tipoloxía: </span>Recipiente</p> <p><span>Núm: </span>21</p><p><span>Obxecto: </span>Ánfora</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos I a.n.e.-II</p><p><span>Descripción: </span>Recipiente para o transporte e almacenaxe de líquidos como viño, aceite ou salsas, principalmente. A súa forma, terminada nun pivote, está deseñada para facilitar poder cargala nos barcos. É do tipo Haltern 70 e foi fabricada en olarías da Bética (actual Andalucía).
</p><p><span>Material: </span>Cerámica</p><p><span>Tipoloxía: </span>Recipiente</p> <p><span>Núm: </span>22</p><p><span>Obxecto: </span>Torques</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos II-I a.n.e.</p><p><span>Descripción: </span>Elemento globular decorado con espirais entrelazadas realizadas en filigrana cun remate plano en forma de tríscele. Este está elaborado cun fino fío e granulado de ouro e rodeado dun cordón de filigrana, tamén de ouro.
</p><p><span>Material: </span>Metal/Ouro</p><p><span>Tipoloxía: </span>Adorno persoal</p> <p><span>Núm: </span>23</p><p><span>Obxecto: </span>Cabeza</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos II-I a.n.e.</p><p><span>Descripción: </span>Representación esquemática dunha cabeza antropomorfa. Ten esbozado o cabelo ou casco e marcados os ollos, nariz, boca e orellas, perfectamente definidas.
</p><p><span>Material: </span>Pedra/Granito</p><p><span>Tipoloxía: </span>Elemento simbólico</p> <p><span>Núm: </span>24</p><p><span>Obxecto: </span>Puñal</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos VIII-II a.n.e.</p><p><span>Descripción: </span>Puñal ou espada curta de fío simétrico con nervadura central moi erosionada nunha das súas caras. Conserva o espigo e os remaches da empuñadura, o que indica que esta puido estar fabricada en material perecedoiro, como madeira ou hasta. Por certas semellanzas, parece relacionarse con producións do Mediterráneo oriental.
</p><p><span>Material: </span>Metal</p><p><span>Tipoloxía: </span>Armas</p> <p><span>Núm: </span>25</p><p><span>Obxecto: </span>Cunco</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos I-II</p><p><span>Descripción: </span>Terra sigillata hispánica procedente das olarías de Tritium Magallum (actual Tricio en La Rioja). Trátase da base dun cunco ou cunca da considerada cerámica de luxo de época romana. Na parte externa do fondo conserva un graffiti co nome de PEREGRINVS, propietario ou usuario desta peza.
</p><p><span>Material: </span>Cerámica</p><p><span>Tipoloxía: </span>Recipiente</p> <p><span>Núm: </span>26</p><p><span>Obxecto: </span>Cunco</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos I-II</p><p><span>Descripción: </span>Cunco de pequenas dimensións procedente das olarías bracarenses (Braga, Portugal). Trátase dunha cerámica fina que imita formas da terra sigillata. Presenta decoración á rodiña. Unha das súas características definitorias é a súa cor, de pasta crema moi depurada e decantada.
</p><p><span>Material: </span>Cerámica</p><p><span>Tipoloxía: </span>Recipiente</p> <p><span>Núm: </span>27</p><p><span>Obxecto: </span>Togada</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos I-II</p><p><span>Descripción: </span>Figura feminina togada. A toga presenta amplos pregos verticais ata os pés, que se amosan descalzos. O manto recóllese na man esquerda e cae ata o xeonllo. As mans están fracturadas e o xeonllo dereito flexionado. Na parte posterior, sobre o ombreiro, presenta un orificio rectangular que serviría como elemento de suspensión, e na base un espazo aberto utilizado como aplique.
</p><p><span>Material: </span>Metal</p><p><span>Tipoloxía: </span>Elemento simbólico</p> <p><span>Núm: </span>28</p><p><span>Obxecto: </span>Mercurio</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos I-II</p><p><span>Descripción: </span>Cabeza toucada con petasus (casco) alado moi desgastado, mostrando o rostro cos ollos e nariz marcados. Leva a clámide (manto) apoiada sobre o ombreiro esquerdo e caendo ata a altura dos xeonllos. A perna esquerda está rota á altura do xeonllo e a dereita no nocello. Nas mans portaría o marsupium (bolsa) e o caduceo (símbolo do comercio), símbolos do deus Mercurio.
</p><p><span>Material: </span>Metal</p><p><span>Tipoloxía: </span>Elemento simbólico</p> <p><span>Núm: </span>29</p><p><span>Obxecto: </span>Torques</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos II-I a.n.e.</p><p><span>Descripción: </span>Pequena vara maciza fundida en prata ou chumbo, de sección case circular e recuberta por láminas de ouro. Presenta unha banda ou orla ornamentada con incisións a modo de filetes radiais e un fino arame en forma de espiral que converxe nun glóbulo central.
</p><p><span>Material: </span>Metal</p><p><span>Tipoloxía: </span>Adorno persoal</p> <p><span>Núm: </span>3</p><p><span>Obxecto: </span>Punta de lanza</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos V-II a.n.e.</p><p><span>Descripción: </span>Punta de lanza de forma oxival con nervadura central.</p><p><span>Material: </span>Metal/Bronce</p><p><span>Tipoloxía: </span>Armas e ferramentas</p> <p><span>Núm: </span>30</p><p><span>Obxecto: </span>Moeda</p><p><span>Cronoloxia: </span>1157-1188</p><p><span>Descripción: </span>Moeda acuñada durante o reinado de Fernando II de León na que se representa a translación do corpo do Apóstolo.
No anverso, león pasante á dereita e, tras el, vara terminada por unha cruz que corta a lenda + FERNANDVS REX ente grafilas de puntos.
No reverso, barca sobre a que aparece deitado á dereita o corpo do apóstolo Santiago, e aos seus pés as cabezas dos seus dous discípulos. No centro, vara terminada por unha cruz que corta a lenda S (ancti) IA-COBI entre grafilas de puntos.
Foto: Museo das Peregrinacións e de Santiago (Depósito da Xunta de Galicia)</p><p><span>Material: </span>Metal/Vélaro</p><p><span>Tipoloxía: </span>Moeda</p> <p><span>Núm: </span>31</p><p><span>Obxecto: </span>Ara</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos IV-V</p><p><span>Descripción: </span>Altar de base troncocónica, remate triangular, cun triángulo refundido no centro, un pequeno focus non extremo superior e un pulvinus a cada lado. Baixo os dous rectángulos, inscrición na que se pode ler Deo Lari Bero Breo aram pos(ui ou uit) prol sae(ute).
Foto: Monika Perkovic, DAI Madrid</p><p><span>Material: </span>Pedra/Granito</p><p><span>Tipoloxía: </span>Elemento simbólico</p> <p><span>Núm: </span>32</p><p><span>Obxecto: </span>Alabastrón</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos V-IV a.n.e.</p><p><span>Descripción: </span>Parte superior dun recipiente para conter líquidos, posiblemente perfume, decorado con liñas xeométricas en azul e marelo. Procede da illa grega de Rodas.
</p><p><span>Material: </span>Vidro</p><p><span>Tipoloxía: </span>Recipiente</p> <p><span>Núm: </span>4</p><p><span>Obxecto: </span>Fíbula zoomorfa</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos I</p><p><span>Descripción: </span>Fíbula realizada nun molde bivalvo na que se representan dous medios corpos de leóns duplicados en espello que presentan entre as patas dianteiras unha cabeza de guerreiro con casco e unha cabeza de bóvido, respectivamente. Non conserva a agulla. </p><p><span>Material: </span>Metal/Bronce</p><p><span>Tipoloxía: </span>Adorno persoal</p> <p><span>Núm: </span>5</p><p><span>Obxecto: </span>Moeda</p><p><span>Cronoloxia: </span>14-37 a.n.e.</p><p><span>Descripción: </span>Denario acuñado baixo o reinado do emperador Tiberio. No anverso aparece representado o busto do emperador e no reverso figura unha representación da deusa Vitoria sentada.
</p><p><span>Material: </span>Metal/Prata</p><p><span>Tipoloxía: </span>Moeda</p> <p><span>Núm: </span>6</p><p><span>Obxecto: </span>Brinco</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos II-III</p><p><span>Descripción: </span>Pequena esfera oca unida ao sistema de suspensión mediante un fío enrolado que serve tamén para pendurala da orella. Presenta decoración no punto de unión entre o brinco e o sistema de suspensión.
</p><p><span>Material: </span>Metal/Ouro</p><p><span>Tipoloxía: </span>Adorno persoal</p> <p><span>Núm: </span>7</p><p><span>Obxecto: </span>Fíbula</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos V-IV a.n.e.</p><p><span>Descripción: </span>Fíbula do tipo navicella que presenta forma de embarcación típica do Mediterráneo. Non conserva a agulla.
</p><p><span>Material: </span>Metal/Bronce</p><p><span>Tipoloxía: </span>Adorno persoal</p> <p><span>Núm: </span>8</p><p><span>Obxecto: </span>Askos</p><p><span>Cronoloxia: </span>Século II a.n.e.</p><p><span>Descripción: </span>Recipiente de pastas ocres con decoración xeométrica en tons avermellados. Posiblemente procede dunha olaría de Ebusus (actual Eivissa).
</p><p><span>Material: </span>Cerámica</p><p><span>Tipoloxía: </span>Recipiente</p> <p><span>Núm: </span>9</p><p><span>Obxecto: </span>Landras</p><p><span>Cronoloxia: </span>Séculos II-I a.n.e.</p><p><span>Descripción: </span>Conxunto de landras carbonizadas atopadas nun dos espazos de almacenaxe do xacemento.
</p><p><span>Material: </span>Orgánico</p><p><span>Tipoloxía: </span>Alimentación</p>