null Historia de las excavaciones - Castro de Penalba

Castro de Penalba

Do profano ao sagrado

_Historia de las excavaciones

1977-1982

Inclúese dentro do estudo dos gravados rupestres da Idade do Bronce realizado polo Museo de Pontevedra.

1983-1984

Escavacións efectuadas polo Grupo de Arqueoloxía Alfredo García Alén.

1987

Nova campaña de escavacións que van deixar ao descuberto máis de 30 estruturas.