null Historia de las excavaciones - A Cabecina

A Cabeciña

Do Bronce Final á Idade do Ferro

_Historia de las excavaciones

2012-2014

Traballos de limpeza, documentación e primeiras escavacións arqueolóxicas promovidas polo Concello de Oia e as catro comunidades de montes de Mougás, xunto coa Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.

2015

Sondaxes arqueolóxicas e escavación en área promovidas pola Deputación de Pontevedra.

2015-2016

Campaña de crowfunding realizada por Costa dos Castros para financiar as escavacións.