null Historia de las excavaciones - A Subida

A Subidá

A metalurxia

_Historia de las excavaciones

1980

Sondaxes arqueolóxicas polo Grupo de Arqueoloxía García Alén que puxeron ao descuberto varias estruturas circulares fóra do recinto amurallado.

2011

Traballos de escavación e conservación-restauración promovidos polo Concello de Marín.

2017-2018

Campaña de escavación e consolidación promovida polo Concello de Marín. Documentouse a existencia dun celeiro e outro «concheiro».

2020

Obras de musealización e posta en valor promovidas polo Ministerio de Fomento.