null Historia de las excavaciones - Adro Vello

Adro Vello

De factoría a mosteiro…?

_Historia de las excavaciones

1968

Primeiras escavacións arqueolóxicas pola Sección de Antropoloxía, Etnografía e Prehistoria do IEGPS.

1981-1989

Nove campañas de escavación por José Carro Otero. Nestas escavacións recuperáronse a moeda da Traslatio e unha ara dedicada a Deveros, máis de 200 tumbas e restos óseos.

2002

Escavacións promovidas pola Xunta de Galicia para definir os límites do xacemento arqueolóxico.

2013

Limpeza promovida pola Deputación de Pontevedra.

2016

Limpeza promovida pola Deputación de Pontevedra.

2017

Escavación promovida pola Universidade de Vigo na que se documentan 8 novos esqueletos. Extraéronse mostras de peixe para estudar os restos da factoría romana de salga e o tipo de pesca que se practicaba nesa época.

2022

Declaración BIC.