null Historia das escavacións - Castro Alobre

Castro Alobre

A pesca na Idade do Ferro

_Historia de las excavaciones

Último terzo do século XIX

Primeras noticias relatadas por Manuel Murguía sobre la existencia de dos concheros ubicados al este y oeste del yacimiento.

1905

Descuberta da necrópole tardorromana con 30 tumbas de tégulas e lousas de diversas tipoloxías.

1920

Localización de restos arquitectónicos pertencentes a unha factoría de salga de orixe romana.

2001

Primeiras escavacións con metodoloxía arqueolóxica promovidas pola Xunta de Galicia.

2002

Realízanse catro sondaxes onde se documenta unha estrutura de planta ovalada e numerosos materiais arqueolóxicos.

2004

Efectúanse novas escavacións nunha zona anexa á área escavada o ano anterior nas que se documenta unha nova estrutura de tipo doméstico e de planta oval onde se integra a cámara de calor dun forno.