null Historia de las excavaciones - Coto de Altamira

Coto de Altamira

Do mundo galaico ao mundo romano

_Historia de las excavaciones

1929

Primera excavación arqueológica realizada por Cayetano de Mergelina y Luna. Los materiales se depositaron en el museo da Sociedade Arqueolóxica, germen del Museo de Pontevedra.

1973

Segunda escavación, que tivo como director «teórico» a García Alén e da cal non se conservan materiais nos fondos do museo.

1976

Terceira escavación, dirixida por Paloma Acuña e García Alén e cuxos materiais están depositados no Museo de Pontevedra, tal e como se recolle no seu libro de rexistro.

2014

Limpeza e control arqueolóxico promovidos pola Deputación de Pontevedra.