Investigando Trazas

Cada día avanzamos máis no noso coñecemento da historia. A arqueoloxía e os estudos asociados proporciónannos datos que nos axudan a comprender os homes e mulleres que habitaron as terras de Pontevedra durante a prehistoria e a Antigüidade.

_Proxectos de investigación

_Links de interés

Inventario General do Patrimonio Cultural de Galicia

Consellería de Cultura y Turismo. Xunta de Galicia

Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia

Cultura Galicia. Xunta de Cultura

Incipit-CSIC - Instituto de patrimonio

Instituto de Ciencias del Patrimonio

Galiciana

Biblioteca Digital de Galicia

Patrimonio Galego.

IDE Arqueolóxica da Idade de Ferro en Galicia

Grupo Alfredo García Alén