Trazas dende o aire

Dende o aire podes contemplar a diversidade de paisaxes nas que se asentaron as comunidades da Antigüidade. Moitos factores influíron na elección do lugar onde se estableceron: recursos naturais ao alcance, boa visibilidade e defensa, proximidade a vías de comunicación naturais…